Sveriges Fibromyalgiförbund

Om Sveriges Fibromyalgiförbund

Fibromyalgiförbundet är ett patientförbund som satsar alla sina resurser på diagnosen fibromyalgi. Vi arbetar för att samhället genom medicinska, sociala och ekonomiska åtgärder ska underlätta situationen för alla fibromyalgidrabbade.

För att lyckas uppnå detta fokuserar vi mycket på att öka kunskapen om fibromyalgi hos sjukvård, försäkringskassa, kommun och allmänhet.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Idag består Fibromyalgiförbundet av ett distrikt och 34 medlemsföreningar med några undergrupper runt om i landet.

 

Det här gör Sveriges Fibromyalgiförbund

Fibromyalgiförbundet och dess anslutna föreningar och distrikt skall som organisation samla och organisera dem som vill stödja och arbeta för att förbättra livsvillkoren för personer med fibromyalgi. Varje förening består av en styrelse som ser till att föreningen fungerar. De arbetar alla med att skapa en trivsam tillvaro för dig som är medlem genom att...

  • verka för en bättre livssituation för personer med fibromyalgi och dess närstående
  • informera sjukvård, försäkringskassa och allmänhet om fibromyalgi
  • bedriva ett intressepolitiskt påverkansarbete i viktiga samhällsfrågor för människor med fibromyalgi och deras närstående
  • arbeta med medlemsvärvning
  • erbjuda medlemmarna relevanta förmåner
  • hjälpa, råda och stödja medlemmar, samt ta tillvara deras intressen

 

Till Sveriges Fibromyalgiförbund

Tillbaka till medlemmar