Sveriges Frimärksungdom

Om Sveriges Frimärksungdom

Förbundet Sveriges Frimärksungdom (SFU) är en rikstäckande organisation för frimärkssamlare i huvudsak åldrarna 6–25 år med lokala klubbar över hela landet.

SFU finns för att utveckla intresset för frimärkskunskap och frimärkssamlandet hos ungdomar.

SFU vill ge alla medlemmar tillfälle att utveckla sin kreativitet, förverkliga sina idéer, träffa andra med samma intresse.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

SFU har fyr distrikt, cirka 60 föreningar och runt 2 000 medlemmar.

 

Det här gör Sveriges Frimärksungdom

Som medlem i Sveriges Frimärksungdom får du ta del av mycket information som rör frimärkssamlandet. Du får vara med i vår gemenskap, åka på läger, besöka utställningar och mycket mera.

  • Att vara med i SFU är roligt, kreativt och ger nya kunskaper.

Att vara med i SFU är att vara nyfiken på hur frimärken och samlandet omkring oss fungerar och lära sig mer om detta. SFU ger ett unikt tillfälle till kontakt med folk i frimärksvärldens frontlinje, såväl som sakkunniga inom ens eget intresseområde.

  • SFU är ett ungdomsförbund.

Verksamheten är till för ungdomar, bestäms av ungdomar och leds av ungdomar. Alla är välkomna som medlemmar i förbundet, men främsta målgruppen är mellanstadiet.

  • I SFU lär man för livet.

I SFU lär man sig om frimärken på ett spännande och engagerande sätt. Man får dessutom erfarenheter av saker som ledarskap, kommunikation, föreningskunskap och demokrat.

 

Till Sveriges Frimärksungdom

Tillbaka till medlemmar