Sveriges Hembygdsförbund

Om Sveriges Hembygdsförbund

Sveriges Hembygdsförbund är riksorganisation för en av landets största folkrörelser, hembygdsrörelsen. De lokala föreningarna är helt självständiga, drivs ideellt och är öppna för alla. Verksamheten är partipolitiskt och religiöst obunden och vilar på en gemensam värdegrund:

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Det finn cirka 2 000 hembygdsföreningar över hela Sverige och runt 430 000 medlemmar. Föreningarna samverkar regionalt i 26 hembygdsförbund och nationellt i Sveriges Hembygdsförbund.

 

Det här gör Sveriges Hembygdsförbund

Hembygdsrörelsen beskriver, dokumenterar och tillgängliggör gångna tiders spår och uttryck. Det är så vi skapar kulturarv. Vi är övertygade om att det vi gör bidrar till ett hållbart samhälle, såväl ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Med engagemang och en stor dos nyfikenhet strävar vi mot vår vision: En levande hembygd öppen för alla.

 

Till Sveriges Hembygdsförbund

Tillbaka till medlemmar