Sveriges Motorcyklister

Om Sveriges Motorcyklister

Sveriges MotorCyklister, SMC, är en demokratisk, allmännyttig och ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som står på motorcyklisternas sida i alla frågor som rör MC-trafikpolitik både i Sverige och i övriga världen.

SVMC driver ett intensivt opinionsarbete samtidigt som vi är en informationskälla både för motorcyklister och för myndigheter, inom allt som rör motorcyklism.

SMC arbetar för att alla motorcyklister ska ha rimliga och rättvisa regler samt att trafikmiljön ska vara så säker som möjligt för oskyddade trafikanter.

Varje gång ett beslut fattas i något som rör motorcyklism har SMC på något sätt uttalat sig i frågan. Genom ditt medlemskap i SMC är du med i FEMA med kontor i Bryssel. SMC arbetar därmed både nationellt och internationellt i mängder av MC-politiska frågor.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

SMC har cirka 370 anslutna klubbar, 21 distriktsorganisationer och cirka 70 000 medlemmar, omkring 150 000 medlemmar tillsammans med Svemo.

 

Det här gör Sveriges Motorcyklister

SMC står på motorcyklisternas sida i alla frågor som rör MC-trafikpolitik både i Sverige och i övriga världen. Vi driver ett intensivt opinionsarbete samtidigt som vi är en informationskälla både för motorcyklister och för myndigheter, inom allt som rör motorcyklism.

SMC jobbar bland annat för:

  • säkrare vägar och vägräcken för motorcyklister
  • att motorcyklister inkluderas i all transportplanering
  • bättre kontroll av vägarna
  • rättvisare regler och kostnader för MC-körkort
  • rimliga fordonsregler
  • att motorcyklisterna ska få samma status som andra trafikantgrupper och visas samma hänsyn som alla andra i trafiken
  • att vi ska bli fler motorcyklister!

 

Till Sveriges Motorcyklister

Tillbaka till medlemmar