Sveriges Ornitologiska Förening

Om Sveriges Ornitologiska Förening

Sveriges Ornitologiska Förening - BirdLife Sverige är en ideell miljöorganisation med fokus på vilda fåglar. En demokratiskt styrd ideell förening som verkar såväl nationellt som internationellt för att skydda och utforska fågellivet samt sprida och underhålla intresset för fåglar.

Föreningen grundades 1945 och har tre grundpelare: fågelskydd, fågelintresse och fågelforskning.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Det finns 25 regionala föreningar kopplade till BirdLife Sverige, som bedriver fågelskydd och forskning på regional nivå.

 

Det här gör Sveriges Ornitologiska Förening

Som medlem i föreningen stöttar man verksamhetens tre ben; fågelskydd, fågelforskning och fågelintresse. BirdLife Sverige deltar i global samverkan för fågelskydd och forskning. Handlingsprogrammet för fågelskydd och medlemmarnas stora engagemang i olika inventeringar som ger fakta om fågelpopulationer, har bidragit till att BirdLife Sverige har en viktig roll som kommunikatör av kunskap i fågelskyddsfrågor.

BirdLife utger en tidskrift, Vår Fågelvärld, och driver Ottenby Fågelstation.

 

Till Sveriges Ornitologiska Förening

Tillbaka till medlemmar