Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

Om Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en demokratiskt uppbyggd ideell organisation. Vårt främsta mål är att det ska finnas ett bra fiske i friska och rena vatten med friska fiskbestånd.

Sportfiske är en av Sveriges största fritidssysselsättningar och 1,6 miljoner svenskar fiskar varje år. Förbundet jobbar för en bättre förvaltning av fisket i hav, kust, sjöar och vattendrag.

Vi vill att fisket ska ske efter vad de naturliga bestånden tål.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Sportfiskarna organiserar fler än 63 000 sportfiskare över hela landet.

 

Det här gör Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

Sportfiskarna är den enda organisationen i Sverige som har fullt fokus på livet under vattenytan. Våra viktigaste uppgifter är att:

  • värna och vårda vattnen
  • verka för livskraftiga bestånd i friska vatten
  • sätta vattenmiljö- och fiskevård i centrum för all verksamhet
  • värna och vårda fiskbestånden och motverka alla former av överexploatering
  • skapa opinion i samhället för sportfiske och fiskevård
  • genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresse
  • organisera det svenska tävlingsfisket och bidra till dess utveckling
  • initiera och stödja forskning i fiske-, vatten- och miljövård

 

Till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

Tillbaka till medlemmar