Synskadades Riksförbund

Om Synskadades Riksförbund

Synskadades Riksförbund, SRF, är en ideell intresseorganisation av synskadade som startade 1889 under namnet De Blindas Förening och som ombildades 1976 till Synskadades Riksförbund.

SRF är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bildats utifrån tanken om alla människors lika värde och för att gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden. Vi vill också skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Alla medlemmar kan göra sin röst hörd och alla synpunkter är välkomna.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

SRF har ett riksförbund, 23 distrikt och 129 lokalföreningar och 12 000 medlemmar, varav cirka 8 500 är synskadade.

 

Det här gör Synskadades Riksförbund

Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv - ett liv utan begränsningar. Det gör vi bland annat genom individuellt stöd och genom att skapa en gemenskap för alla våra medlemmar.

Synskadades Riksförbund har bland annat verksamhet riktad till barn och unga, föräldrar och nyanlända. Vi anordnar resor med SRF Go och erbjuder juridisk rådgivning. Synskadades Riksförbund har dessutom myndighetsutövning när det gäller tilldelning och återtagande av ledarhundar.

Vet du att bankomaten kan prata med dig?

Det har vi på Synskadades Riksförbund arbetat fram för att personer med synnedsättning ska kunna ta ut pengar lika lätt som alla andra. Precis sådant sysslar vi med, att förenkla vardagen och göra samhället mer tillgängligt för personer med synnedsättning.

 

Till Synskadades Riksförbund

Tillbaka till medlemmar