Tandhälsoförbundet

Om Tandhälsoförbundet

Tandhälsoförbundet är tandvårdens patient- och funktionshinderorganisation. Förbundet ger rådgivning till medlemmar och arbetar för giftfri och säker tandvård och att tandvård ska ingå som del i den allmänna hälso- och sjukvården. Förbundet är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Tandvårdsskadeförbundet vill förbättra vården för alla som är överkänsliga för dentala material.

Fortfarande är kvicksilver i amalgamfyllningar en riskfaktor, men även titan, guld och andra metaller kan orsaka allvarliga problem hos vissa individer.

Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

 

Det här gör Tandhälsoförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar med:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.
  • Tandvårdsskadade har svårt att få adekvat vård då läkare och tandläkare saknar tillräckliga kunskaper. Kontakta alltid Tandvårdsskadeförbundet före fyllningsbyte för att minska risken att symtomen förvärras. Våra kunniga informatörer på distriktsnivå svarar gärna på frågor.

 

Till Tandhälsoförbundet

Tillbaka till medlemmar