Autism- och Aspergerförbundet

Om Autism- och Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet grundades den 5 juni 1973 av professionellt verksamma personer och föräldrar till barn med autism. Vi arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Vi arbetar aktivt för att på olika sätt påverka politiker, myndigheter och organisationer i frågor som rör vår grupp, bland annat genom uppvaktningar, personliga kontakter och genom att delta i och ge remissvar på olika utredningar.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

2020 har Autism- och Aspergerförbundet över 18 700 medlemmar fördelade på 24 distrikt.

Förbundets medlemmar är personer med egen funktionsnedsättning, närstående och yrkesverksamma inom området. Styrelsen har en motsvarande sammansättning.

 

Det här gör Autism- och Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att förbättra villkoren för personer med autism. Framför allt arbetar förbundet genom att:

  • Sprida information och öka förståelsen för autism.
  • Verka för anpassad utbildning, boende, sysselsättning och fritid.
  • Skapa kontakter mellan personer med autism, närstående och personal.
  • Följa och ge uppslag till forskning inom området.
  • Delta i det internationella arbetet.

 

Till Autism- och Aspergerförbundet

Tillbaka till medlemmar