RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Om RBU

RBU har funnits sedan 1955 och arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder.

Våra lokalföreningar är vår ryggrad och drivs av engagerade föräldrar. Här träffas familjer och utbyter erfarenheter, arrangerar sociala aktiviteter med barnen i fokus och påverkar sitt närsamhälle och makthavarna där.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

RBU har cirka 10 000 medlemmar fördelade på 26 distriktsföreningar och ytterligare ett antal lokalföreningar runt om i landet.

 

Det här gör RBU

Alla barn har rätt till en bra barndom. Alla barn har rätt att mötas med kärlek och respekt. Och alla barn har rätt att få möjlighet till att utvecklas. Det kan tyckas vara en självklarhet men för barn med funktionsnedsättning är det inte alltid det.

Trots att FN:s barnkonvention tydligt säger att ”barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor”, utsätts barn i Sverige dagligen för orättvisor. På RBU arbetar vi för ett rättvist samhälle där varje barn ska kunna uppnå sin fulla potential. Vi arbetar helt enkelt för rätten att varje individ ska kunna maximera sitt liv. Inte förrän det målet har uppnåtts kommer vi att känna oss nöjda.

Vi gör det genom att driva frågor och påverka politiker. Vi gör det genom att informera och förändra attityder. Och vi gör det genom att våra medlemmar utbyter erfarenheter i våra distrikts och lokalföreningar runt om i landet.

 

Till RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Tillbaka till medlemmar