#vileverfolkspel

Fördelar och förmåner på Folkspel

Du som medarbetare är det viktigaste vi har!

Vi ser oss som en modern och mångskiftande arbetsplats som erbjuder ett stort utbud av olika yrkestjänster och karriärmöjligheter. Här möts IT-utvecklare, jurister, ekonomer, säljare, kommunikatörer och många andra yrken. Oavsett vad du jobbar med, hos oss så är du med och bidrar till samhällsnyttan. 

Vi tänker att arbetsuppgifter och roller kräver rätt person för jobbet, däremot kan utbildningsbakgrund och erfarenhet variera. Kulturen på kontoret är öppen och inkluderande, ärlig och respektfull med tydliga förväntningar på att alla tar ansvar och initiativ. Vi uppmuntrar kreativitet, nytänkande och intern rörlighet. För oss som arbetsgivare är det viktigt att medverka till en god balans mellan jobb och privatliv i livets olika faser. Här kan du ta del av exempel på olika förmåner som Folkspelare.

 

Lär dig på jobbet

Du kommer att möta kunniga kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Vi tror att den största delen av lärande sker i det dagliga arbetet – i olika uppdrag, projekt och samarbeten. När individen växer, då växer även vi. Vi erbjuder olika former av kompetensutveckling inom de enskilda arbetsområdena.

 

Individuell lönesättning

Din lön sätts bland annat utifrån befattning, ansvar, prestation och uppgifternas svårighetsgrad. Men, du kan även själv påverka din lön och löneutveckling genom ökad kompetens och arbetsresultat. Du kommer att ha återkommande dialog med ansvarig för avdelningen om kopplingen mellan mål, arbetsresultat och lön.

 

Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag

För oss är det viktigt med ett hållbart arbetsliv – att du ska ha balans mellan arbete och fritid och må bra på jobbet. Alla anställda får en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag på upp till 5 000 kronor per år. Om du har en tidsbegränsad anställning anpassas bidraget efter anställningens längd

 

Flexibel arbetstid för många…

De flesta hos oss har flexibla arbetstider. Det innebär att du under delar av dagen kan planera din arbetstid själv så länge det fungerar för verksamheten. Vår ordinarie arbetstid per vecka är i genomsnitt 38,5 timmar per helgfri vecka.

 

Förmåner för dig som är förälder

Vi har en positiv syn på föräldraskap och tycker det är viktigt att kunna kombinera yrkesliv och familjeliv. Arbetsförhållanden, löneutveckling, kompetensutveckling eller utvecklingsmöjligheter får inte vara mindre gynnsamma för dig som har barn utan alla ska ha samma förutsättningar och möjligheter i arbetet.

 

Företagshälsovård

För att erbjuda dig bästa tänkbara arbetsmiljö är vi anslutna till företagshälsovården som hjälper oss i olika ärenden som exempelvis arbetsanpassning, rehabilitering och utbildning. Företagshälsovården hjälper oss även i det förebyggande arbetet genom att erbjuda dig följande:

Hälsoprofil. År 2020 erbjuder vi samtliga på Folkspel detta, därefter:
Anställda under 50 år: Vart tredje år.
Anställda över 50 år: Varje år.

 

Tjänstepension

Vi betalar in tjänstepension för dig som jobbar hos oss. Avtalspension SAF-LO omfattar ålderspension, premiebefrielse vid sjukdom och föräldraledighet samt möjlighet att köpa familjeskydd.

Avtalspensionen bygger på att arbetsgivaren betalar in en premie som motsvarar en viss procentenhet av lönen. Procentenheterna varierar något över åren. Vi börjar betala in premien från det att du fyller 25 år.