Barncancerfonden

Barncancerfonden kämpar för en framtid där ingen längre är rädd för barncancer. En framtid där alla barn som drabbas av cancer överlever, och gör det utan medicinska eller sociala men för livet.

Det här gör Barncancerfonden

Varje dag insjuknar ett barn i cancer, och vissa av dem kommer att vara helt chanslösa inför sin diagnos. Trots stora forskningsframsteg hör barncancer fortfarande till de vanligaste dödsorsakerna bland barn, och för dem som överlever drabbas mer än 70 procent av sena komplikationer.

Sedan starten för mer än fyrtio år sedan har Barncancerfonden haft en tydlig uppgift – att bekämpa barncancer med målet att varje drabbat barn ska överleva och leva ett gott liv. Barncancerfonden finansierar och ger bidrag till forskning och vård som ska bota utan att skada, samt akut och långsiktigt stöd till drabbade innan, under och efter behandling. Barncancerfonden hjälper också politiker och beslutsfattare att förstå och ta ansvar för de drabbades situation i hela landet.

Barncancerfondens historia

Personligt engagemang lade grunden för Barncancerfonden, då föräldrar och vårdpersonal i början av 1980-talet gick samman för att för att bekämpa barncancer och ge stöd till drabbade. Lokala barncancerföreningar bildades vid flera sjukhus och slöt upp bakom en gemensam vision om att alla cancerdrabbade barn ska överleva. I dag arbetar sex regionala föreningar och ett riksförbund med att stödja drabbade, finansiera barncancerforskning, sprida kunskap om drabbades situation och bidra till en positiv utveckling inom alla områden som rör barncancer.

Barncancerfonden är idag den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och har bidragit med över 3,5 miljarder kronor till olika forskningsprojekt inom barncancerområdet. Dessa projekt har nästan uteslutande finansierats av bidrag från privata givare och företag, såväl stora som små.

Läs mer om Barncancerfondens arbete här

Tillbaka till våra medlemmar