Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är en ideell medlemsorganisation som grundades 1897. Djurskyddet Sveriges vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur.

Vår verksamhet är att rädda och skydda djur. Vårt mål är att alla djur erkänns som kännande varelser och att alla djur har ett egenvärde samt att alla människor har ett empatiskt synsätt och behandlar djuren utifrån detta.

Vi arbetar för att människan fortsatt ska kunna hålla djur, där djuren får leva ett gott liv med möjlighet att kunna utföra de naturliga beteenden som bidrar till en bättre djurvälfärd och skyddas från lidande. Vi vill också ha ett samhälle där vilda djur respekteras och ses som en viktig del av ekosystemet.

När djuren avlivas ska det ske snabbt och smärtfritt. Vi tar avstånd från långa och plågsamma transporter. Detta gäller alla djur oavsett om de lever vilt eller hålls av människan. Om djurens välfärd inte kan garanteras anser vi inte att människan har rätt att hålla djuren. Mot bakgrund av detta ser vi en framtid där människan konsumerar färre och betalar mer för animaliska produkter för att möjliggöra en förbättrad djurvälfärd. Djurskyddet Sverige är partipolitiskt och religiöst obundna.

Medlemmar och föreningar

Djurskyddet Sverige är med sina drygt 11 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Det är en rikstäckande organisation med 42 anslutna lokalföreningar runt om i landet.

Det här gör Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige arbetar långsiktigt genom att påverka lagar, regler och enskilda människor för att stärka djurens skydd. Vi räddar djur och gör praktisk och direkt skillnad genom att ge övergivna djur nya kärleksfulla hem – detta arbete bedrivs av våra lokala föreningar som driver djur- och jourhemsverksamhet. Genom vårt värdegrundsmaterial REDE (Respekt, Empati, Djur, Etik) jobbar vi med att utveckla barns empati för djur. Djurskyddet Sverige arbetar enbart med lagliga metoder och tar tydligt avstånd från alla typer av hot, intrång och annan brottslig verksamhet.

Genom att köpa någon av våra lotteriprodukter, exempelvis Bingolotter eller Sverigelotter, går en del av överskottet från ditt köp till Djurskyddet Sverige.

Läs mer om Djurskyddet Sverige

Läs mer om Rede 

Tillbaka till Folkspels medlemmar