ILCO - Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade

Om ILCO

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en intresseorganisation som bildades 1965 och 2018 bytte organisationen namn till ILCO - Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade för att täcka in fler diagnoser.

ILCO är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation vars ändamål är att tillvarata intressen och rättigheter för personer med olika funktionsförändringar i tarmkanalen och urinvägar, oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte, samt alla närstående och övriga intresserade.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

ILCO har cirka 5 000 medlemmar i landets 21 region- och länsföreningar och är en av medlemsorganisationerna i Nätverket mot cancer.

 

Det här gör ILCO 

  • ILCO-förbundet arbetar för sina medlemmar genom att bedriva påverkansarbete för att tillgodose de stomi- och reservoaropererades sociala situation inom alla samhällsområden såsom arbete, utbildning, boende, kommunikation, kultur med mera.
  • ILCO:s primära målsättning är att bistå alla som är eller kommer att bli stomi- och tarmopererade samt de med andra funktionsförändringar i urinvägar respektive tarmkanal inför myndigheter och andra instanser.
  • En stor målgrupp för ILCO:s verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar.
  • Vi har en omfattande verksamhet där bland annat gemenskap, stöd för våra medlemmar, bevakning av våra intressen och informationsaktiviteter är viktiga och självklara inslag.
  • På förbundsnivå sker det genom att bland annat påverka myndigheter så att de beslut som fattas förbättrar de ovan nämndas situation.
  • På läns-, regions- och lokal nivå sker det genom upplysning och information i skolor och inom vården, genom ILCO:s besöksverksamhet på sjukhus och i hemmiljö, kurs- och mötesverksamhet samt genom att organisera så många som möjligt, för att de ska få del av den gemenskap som medlemskapet i ILCO ger och som vi alla behöver.

 

Till ILCO - Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade

Tillbaka till medlemmar