MHF - Motorförarnas Helnykterhetsförbund

Om MHF

MHF är en ideell trafiksäkerhetsorganisation som arbetar för att ingen ska dö av rattfylleri. Vårt arbete görs möjligt av våra medlemmar.

Sedan starten 1926 har vi varit engagerade i bland annat växlingen från vänster- till högertrafik i Sverige, säkerhetsbältets införande och att påverka lagstiftningen vad gäller rattfylleri.

Vi är en av de mest aktiva trafiksäkerhetsorganisationerna i landet.
MHF är en demokratiskt styrd organisation vars högsta beslutande organ är årsmötet (förbundsmötet).

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Landet är uppdelat i sju geografiska regioner som samlar och understödjer lokalavdelningarnas arbete, man har drygt 130 000 medlemmar.

 

Det här gör MHF

MHF är med och arbetar för Nollvisionen - att ingen ska skadas eller dödas i trafiken. Vår vision är att ingen ska dö av rattfylleri. MHF har kunskap och specialkompetens inom trafiksäkerhet och trafiknykterhet. Vi välkomnar ny kunskap om hur människan fungerar, hur alkohol påverkar kroppen och hur man bäst förebygger trafikolyckor.

MHF vill bilda opinion för nykter trafik och påverka i samhället. Målet är att ingen ska dö av rattfylleri. Viktiga verktyg i vår opinionsbildning är bland annat: Tylösandsseminariet, tidningen Motorföraren, Trafiknykterhetens Dag och Årets Trafikhjälte.

I MHF:s trafiksäkerhetsfond stödjer vi forskning om alkohol, droger och trafiksäkerhet. Fonden byggs upp av gåvor och insamlingar.

MHF agerar ofta remissinstans till utredningar om trafiksäkerhet, för att ge vår syn på nya förslag och förändringar.

Vi producerar också egna sammanställningar och rapporter om olika frågor inom vårt ämnesområde.

 

Till Motorförarnas Helnykterhetsförbund

Tillbaka till medlemmar