Njurförbundet

Om Njurförbundet

Njurförbundet bildades 1969, fem år efter den allra första njurtransplantationen i Sverige.

Vi är en ideell organisation med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället, speciellt med inriktning på frågor som rör njursjukas situation i vården.

Vår vision är att alla med njursjukdom ska kunna leva ett rikt och långt liv.

 

Medlemmar och föreningar/avdelningar

I dag har vi cirka 4 200 medlemmar i alla åldrar organiserade i 15 regionföreningar.

 

Det här gör Njurförbundet

Vi skapar ett bra liv för personer med njursjukdom. Utifrån vår gemensamma erfarenhet och kunskap lyfter vi fram behov och brister.

Vårt uppdrag:

  • Främjar och tillvaratar njursjukas intressen gällande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet med utgångspunkt från Njurförbundets Riktlinjer för god njursjukvård.
  • Företräder njursjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer.
  • Samlar in och sprider kunskap och erfarenheter om njursjukas situation i Sverige och omvärlden.
  • Arbetar för gemenskap mellan olika grupper av njursjuka och närstående.
  • Följer samhällsutvecklingen och utvecklar kontinuerligt verksamheten.
  • Njurförbundets arbete utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

I Sverige beräknas en av tio ha nedsatt njurfunktion. Gå med i Njurförbundet så får du stöd och hjälp att kunna leva ett bra liv som njursjuk, transplanterad, donator eller närstående.

 

Läs mer om Njurförbundet

Tillbaka till medlemmar