Psoriasisförbundet

Om Psoriasisförbundet

Psoriasisförbundets grundades 1963 och är en intresseorganisation för personer med psoriasis och psoriasisartrit samt personer som stödjer våra syften.

Psoriasisförbundet erbjuder gemenskap, kunskap och engagemang och har ett övergripande mål – att alla med psoriasis och psoriasisartrit ska kunna leva ett bra liv.

Förbundet är del i den svenska folkrörelsetraditionen och verksamheten vilar på demokratiska grunder som människors lika värde och rättigheter samt möjligheten att vara med och bestämma.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Psoriasisförbundet har drygt 15 000 medlemmar. Det finns föreningar i hela landet, fördelade i 21 länsavdelningar och ett femtiotal lokalavdelningar.

 

Det här gör Psoriasisförbundet

Psoriasisförbundet arbetar för ökad satsning på forskning, för bättre vård och behandling och för att skapa kännedom om och förståelse för hur det är att leva med sjukdomen.

  • att sprida information och kunskap om psoriasis och psoriasisartrit,
  • att arbeta för bättre vård- och behandlingsmöjligheter,
  • att verka för att psoriasissjuka tillförsäkras samma ekonomiska, sociala standard som övriga medborgare,
  • att i samarbete med region/läns- och lokalavdelningar ge stöd och råd till våra medlemmar, och
  • att forskningen kring psoriasis och psoriasisartrit utvecklas och att behandlingsmetoderna blir effektivare.

Psoriasisförbundet arbetar för ökad satsning på forskning, för bättre vård och behandling och för att skapa kännedom om och förståelse för hur det är att leva med sjukdomen.

  • att sprida information och kunskap om psoriasis och psoriasisartrit,
  • att arbeta för bättre vård- och behandlingsmöjligheter,
  • att verka för att psoriasissjuka tillförsäkras samma ekonomiska, sociala standard som övriga medborgare,
  • att i samarbete med region/läns- och lokalavdelningar ge stöd och råd till våra medlemmar, och
  • att forskningen kring psoriasis och psoriasisartrit utvecklas och att behandlingsmetoderna blir effektivare.

 

Till Psoriasisförbundet

Tillbaka till medlemmar