Riksförbundet Unga Musikanter

Om Riksförbundet Unga Musikanter

RUM – Riksförbundet Unga Musikanter, är en ideell barn- och ungdomsorganisation med syfte att med hjälp av musik utveckla barn och unga till trygga, ansvarsfulla individer och kulturutövare med ett starkt värdebaserat och demokratiskt ledarskap.

Vi arbetar aktivt med att främja rätten till kultur för barn och unga, för att bidra till en hållbar utveckling i samhället. Genom vår verksamhet får musicerande barn och unga ett sammanhang där de kan leva ut sin musik tillsammans, i en stark gemenskap, och få förebilder att se upp till. RUM är en ideell ungdomsorganisation med en förbundsstyrelse och 25 olika distrikt där varje distrikt har en egen styrelse. RUM har ungefär 30 000 medlemmar och 350 föreningar över hela Sverige.

RUM:s vision

Ett förbund där vinsten ligger i personlig, social och kreativ utveckling och som möjliggör möten för alla barn och unga, med musik och kultur som gemensam nämnare.

RUM:s värdegrund

Inkludera
Alla får möjlighet att delta på sina villkor i den gemenskap vi skapar med musik.

Växa
Genom upplevelser och möten växer vi i våra roller, både musikaliskt och som individer.

Inspirera
Med musik inspirerar vi till både tankar och engagemang.

Vad gör RUM?

  • Hos RUM kan du få en fritid full av musik, vi spelar instrument, dansar, sjunger, drillar, sätter upp musikaler, skriver och producerar musik tillsammans.
  • RUM och RUM:s distrikt ordnar läger, kurser, konserter, workshops, festivaler och mycket annat kul för dig, så att du ska få nya upplevelser.
  • RUM finns till för att skapa möjligheter för så många unga som möjligt, att få tillgång till musicerande och att få möjlighet att utvecklas i det.
  • Hos RUM får de som vill möjlighet att utveckla sitt ledarskap och möjlighet att påverka
  • RUM driver på utveckling och opinion för ungas musicerande och kulturutövande på både kommunal och nationell nivå. Politiskt jobbar vi för bättre praktiska förutsättningar för ungas musicerande, som repetitionslokaler och statliga resurser till kultur för unga. För RUM är det viktigt att barns och ungas egna kulturutövande är lika viktigt, ja till och med viktigare än kultur vuxna har producerat för barn och unga. RUM vill ge kultur av unga en generell plats i samhället, samhällsdebatten och opinionen och den allmänna kännedomen.

 

Till Riksförbundet Unga Musikanter

Tillbaka till medlemmar