Riksförbundet Unga Musikanter

Om Riksförbundet Unga Musikanter

Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) är en ideell rikstäckande organisation för alla barn och unga som sjunger, dansar eller spelar teater.

RUM arbetar aktivt för att främja barn och ungas möjligheter till att utöva musik både genom ekonomiskt stöd till de föreningar som engagerar unga musikanter och genom samhällsengagemang och påverkan gentemot ansvariga politiker. Vi strävar även efter att främja föreningslivet överlag och anser det viktigt att unga människor får utbildning kring hur föreningsverksamhet och organisationer fungerar.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Organisationen har idag omkring 33 000 medlemmar i åldrarna 6–25, indelade i 25 distrikt som omfattar 300 lokalföreningar där det finns det massor av musik- och kulturaktiviteter av alla olika typer.

 

Det här gör Riksförbundet Unga Musikanter

  • Vi och våra distrikt ordnar kurser, konserter, workshops, festivaler och mycket annat kul för våra medlemmar.
  • Vi ger våra medlemmar råd i frågor som handlar om musik, organisation och ekonomi och arbetar för medlemmarna och deras föreningars utveckling.
  • Vi samtalar med politiker och myndigheter i frågor som är viktiga för musicerande ungdomar.
  • Vi skapar kontakter mellan våra medlemmar både i Sverige och utomlands.
  • RUM ordnar många olika aktiviteter. Vi har landslag som åker på turné på sommaren, vi ordnar Sveriges största musikfestival för barn och unga, MusikRUM i Västerås, och varje år har vi fler än 100 kurser på olika platser i landet.

 

Till Riksförbundet Unga Musikanter

Tillbaka till medlemmar