STROKE-Riksförbundet

Om STROKE-Riksförbundet

STROKE-Riksförbundet bildades 1983 och är en ideell, partipolitiskt obunden intresseorganisation för dig som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade.

Vi arbetar tillsammans med våra föreningar med medlemsstöd, informationsspridning och samhällspåverkan. Arbetet bedrivs av kansliet på uppdrag av förbundsstyrelsen med arbetsgrupper och AU och arbetar tillsammans med läns- och lokalföreningar samt medlemmarna med medlemsstöd, informationsspridning och samhällspåverkan.

Förbundet finansieras främst av statsbidrag och medlemsavgifter.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Strokeförbundet har idag cirka 9 000 medlemmar i över 80 läns- och lokalföreningar från norr till söder.

 

Det här gör STROKE-Riksförbundet

Strokeförbundet arbetar för helheten det vill säga från prevention till rehabilitering, anhörigstöd och forskning.

En viktig funktion för förbundet är att följa och påverka utvecklingen inom strokevården och handikappolitiken i Sverige. Förbundet deltar vid sammankomster med olika myndigheter, politiska partier och regeringen samt svarar på remisser och lämnar yttranden. Samverkan sker med andra handikapporganisationer samt att förbundet ingår i Handikappförbunden som består av 39 medlemsorganisationer. Även den internationella utvecklingen följs genom att förbundet är medlem och representant i SAFE, Stroke Alliance For Europe.

 

Till STROKE-Riksförbundet

Tillbaka till medlemmar