Svenska Båtunionen

Om Svenska Båtunionen

Båtklubbarnas ideella engagemang utgör grunden för Svenska Båtunionens verksamhet. Vår uppgift är att ta tillvara på erfarenheter och önskemål från båtklubbarna och använda dem för att på olika sätt främja och utveckla båtlivet.

Svenska Båtunionen representerar cirka 170 000 enskilda båtklubbsmedlemmar. Det gör oss till en av världens största båtorganisationer. Det gör oss också till den naturliga samtalspartnern gentemot myndigheter och organisationer i frågor som rör det svenska båtlivet.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Svenska Båtunionen organiserar runt 900 av de 1 000 båtklubbar som beräknas finnas i landet.

 

Det här gör Svenska Båtunionen

  • Som riksorganisation skall Svenska Båtunionen och de regionala båtförbunden föra klubbarnas, det vill säga båtlivets, talan nationellt och internationellt.
  • Vi arbetar för ett säkert båtliv är ett av organisationens viktigaste verksamhetsområden. Vi arbetar tätt ihop med Nämnden För Båtlivsutbildning, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och studieförbunden för att höja den nautiska kompetensen och genom säkerhetsbesiktning och egenkontrollprogram få säkrare fritidsbåtar.
  • Att vi båtmänniskor är miljömedvetna. Främsta anledningen till det är vårt behov av naturupplevelser. Därför utbildar vi miljöombud i Båtklubbar och Båtförbund så att dessa kan sprida sina kunskaper. Vi samarbetar också ständigt med andra organisationer för att kunna ligga långt fram i miljöarbetet.
  • För båtklubben är ofta hamnanläggningen en viktig förutsättning för båtlivet. Svenska Båtunionen har en bred kompetens inom detta område och kan bidra med rådgivning för drift, utformning, säkerhet, miljö, teknik och juridik mm.
  • Våra ungdomar är extra viktiga i vår verksamhet. Vi vill på olika sätt bidra till att nya båtmänniskor ges en bra utbildning och förstår vikten av gott omdöme till sjöss.

 

Till Svenska Båtunionen

Tillbaka till medlemmar