Sveriges Bilkårers Riksförbund

Om Sveriges Bilkårers Riksförbund

Bilkåren är en av 18 frivilliga försvarsorganisationer som har ett särskilt uppdrag att stödja totalförsvaret. Bilkåren har till uppgift att rekrytera och utbilda fordonsförare till totalförsvaret. Vi samverkar med många olika organisationer och myndigheter och bland våra uppdragsgivare finns Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Svenska Kraftnät, Trafikverket, Polismyndigheten, Energimyndigheten, Länsstyrelser och kommuner.

Organisationen är öppen för alla som fyllt 15 år och som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Bilkåren har cirka 4 400 medlemmar som är med 50 kårer, spridda över hela landet.

 

Det här gör Sveriges Bilkårers Riksförbund

  • Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, det vill säga både frivilliga till Försvarsmakten och till den civila krisberedskapen.
  • Vi utbildar på minibuss med tungt släp, tung lastbil, buss och bandvagn med placering i första hand till Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.
  • Vi bedriver ungdomsverksamhet tillsammans med ytterligare en frivillig försvarsorganisation där ungdomarna kan genomföra utbildning för EU moped och när de fyllt 16 år kan få prova på olika fordonsslag.
  • Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

 

Till Sveriges Bilkårers Riksförbund

Tillbaka till medlemmar