Sveriges Orkesterförbund

Om Sveriges Orkesterförbund

Sveriges Orkesterförbund (Association of Swedish Orchestras) har en historia från 1928 och från två grundarorganisationer.  Orkesterförbundet skall vara det ledande förbundet för att företräda, bevara och utveckla alla orkesterformer i Sverige.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Sveriges Orkesterförbund har idag ca 290 medlemsorkestrar med 9 000 musiker inom blås-, kammar- och symfoniorkester, samt storband, sextetter och flera andra instrumentalensembler.

 

Det här gör Sveriges Orkesterförbund

  • Verksamhetsidé är att Sveriges Orkesterförbund skall vara det ledande förbundet för att företräda, bevara och utveckla alla orkesterformer i Sverige. Medlemsorkestrarna spelar cirka 2 500 konserter per år.
  • SOF har skapat och deltar i flera olika samarbeten med andra förbund. Gemensamt driver vi fritidssektorns krav för att få en bättre verksamhet i våra föreningar.
  • SOF verkar genom politisk och massmedial påverkan, fortbildning/utbildning, projekt samt festivaler/tävlingar.
  • SOF bevakar och arbetar för våra orkestrars möjligheter att framföra konserter, rekrytera nya musiker och få stöd till sin verksamhet.
  • Genom medlemstidningen Musikant, instrumentförsäkring, olika bidrag, noter med mera försöker vi skapa fördelar för medlemsorkestrarna.

 

Till Sveriges Orkesterförbund

Tillbaka till medlemmar