"Vårt ansvar att leda en idrott som välkomnar alla"

fredag 10 december 2021

Curling är – historiskt och i nutid – en av landets mest succéfyllda vinteridrotter. Lika framgångsrik ska sporten bli i att inkludera och medvetengöra normer.

Spelar curling på isen.

1840 tog den skotske affärsmannen William Andrew MacFie med sig curlingen till Uddevalla. Det stora genombrottet kom sedan i samband med Nordiska Spelen i Stockholm 1901.

I dag finns det drygt 3500 aktiva utövare i vårt land, som på elitnivå tillhör de bästa i världen. Nio olympiska medaljer (tre guld) har det blivit genom åren. Likaså en mängd pallplatser i VM– och EM-sammanhang.

Så långt är allt en enda stor framgång. Däremot finns det en stor utvecklingspotential i att välkomna fler, att alla oavsett hudfärg, etnicitet, kön, sexuell läggning, språk och religion, har sin plats. Likaså ska normer utmanas. Siffror visar exempelvis att 81 procent av aktiva är män.

– På ungdomssidan ser det annorlunda ut. Där är det 50/50 mellan flickor och pojkar. Vi säger att alla är välkomna till oss och har nu startat en process för att se till att vi strukturerar vår idrott så att det inte bara blir något vi säger. Vi behöver göra ett arbete för att eliminera de hinder som finns för att alla ska känna sig välkomna att delta. Till vår hjälp har vi Doktor Richard Norman från Kanada, som skrivit en avhandling om intersektionalitet, etnicitet och vithetsnormen samt dess effekter inom kanadensisk curling. Han hjälper oss i vårt arbete framåt inom inkludering och mångfald, säger Sara Carlsson, som är Utvecklingskonsulent på Svenska Curlingförbundet.

Här kan du nominera Årets Idrottsförening

Förbundet har tagit fram ett omfattande policydokument i syfte att vara en öppen och modern idrott som verkligen lever upp till sina värdegrunder. Sedan handlar det om att få ut det till landets föreningar, något som sker via bland annat utbildning, möten och workshops.

– Arbetet påbörjades våren 2019 och sattes i gång 2020. Tanken är att vi efter 2022 ska se var vi står. Så här långt har vi gått igenom åtta föreningar. Vi har sett över vår utbildning för såväl föreningar som ledare. Vi har även gjort det obligatoriskt med utbildning för anställda och förtroendevalda. Det är viktigt att få med styrelser och valberedning eftersom de fattar beslut om hur vår idrott ska ledas, fortsätter Sara Carlsson.

Den aktuella säsongen handlar till stor del om inkludering med fokus på etnicitet, att vara en spegel av mångfalden i samhället, att utmana vithetsnormer.

Förbundet vill inspirera, vägleda och stödja alla kring i och kring curlingfamiljen, lag, spelare, supportrar, partners, leverantörer, alla ska vara med och en del av förändringsarbetet.

Sara:

– Vi jobbar med curling för att vi älskar curling och vi vill sprida det till fler. Det är vårt ansvar att ge alla möjligheten att finnas i vår idrott och känna sig som en självklar del av den. Det får inte bara landa i värdegrund och policy som existerar på papper.

Här finns mer att läsa om det arbete kring mångfald och inkludering som sker inom curlingen