Eldsjäl 2.0 – för framtidens Eldsjälar

torsdag 08 april 2021

I augusti 2020 gick startskottet för den första utbildningsdagen i programmet ”Eldsjäl 2.0”. Ett utbildningsprogram som drivs av ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet och Folkspel. Programmet syftar till att forma en ny generation ledare. Kursdeltagarna är mellan 18-25 år och är aktiva ledare inom föreningslivet.  

Unga ledare på Eldsjäl 2.0 utanför Folkspel

Deltagarna i Eldsjäl 2.0

 

Maria Ståhl är projektledare för initiativet och ansvarar för utbildningsprogrammet. Nu är det snart dags till examen och vi har pratat med henne för att höra hur det gått!

– Vilken utbildningsperiod! Det har varit 17 unga ledare från 11 olika specialförbund som deltagit. Och vi är så nöjda med resultatet och deltagarnas individuella utvecklingsresa. Det engagemang och driv som vi fått se har varit grymt bra. Det ger hopp för framtiden och den fortsatta utvecklingen av idrottsrörelsen, säger Maria.

Vad tar du med dig från de här månaderna?

– Det finaste har varit att se deltagarnas resa. Hur de har vuxit i sitt ledarskap men även som personer. Jag är även grymt imponerad och stolt över mentorernas sätt att stötta och inspirera deltagarna. Att få ta del av det har verkligen gett mig inspiration och motivation att jobba vidare med dessa frågor.

Unga ledare för Årets Eldsjäl 2.0.

Mentorerna som medverkar i Eldsjäl 2.0

 

Vad händer just nu?

– Just nu är deltagarna i fullgång att avsluta sina pågående projekt i sin förening eller sitt specialidrottsförbund. Deltagarnas egna idéer har konkretiserats och formats till projekt som de nu driver i det sammanhang som de är engagerade i som ledare. De har bland annat startat egna ungdomsnätverk, utbildningsprogram och driver jämställdhetsarbete för att öka delaktigheten och engagera fler.

Hur har responsen på kursupplägget varit?

– Även om det inte blev exakt som vi förväntat oss med tanke på 2020 års prövningar med omställning från fysiska träffar till digitala mötesformer, har det verkligen varit ett uppskattat program. Många säger att de inte bara vuxit som ledare utan att det även varit en mental resa. Vi har försökt att varva kunskapshöjande insatser med egen reflektion, konkreta enskilda uppgifter och samtalsutbyte. Även praktiska övningar har funnits med på schemat, i den mån det fungerat digitalt. Mentorsnätverket har genomfört en mängd enskilda samtal för att stötta deltagarna samt bjudit in till digitala gruppsamtal. Vi ser mycket fram emot att fortsätta driva det här utbildningsprogrammet!

Den 19 april 2021 gick programmet Eldsjäl 2.0 i mål.

 

Här kan du läsa mer om utbildningsprogrammet Eldsjäl 2.0