"Viktigt att profiler visar vägen angående HBTQ"

onsdag 14 september 2022

För sjätte gången i följd ska Årets Idrottsförening utses i Årets Eldsjäl - som är ett samarbete mellan Folkspel och Riksidrottsförbundet. I år är det fokus på föreningar som lyfter och verkar för inkludering av HBTQ-personer i sin verksamhet. 
– En fråga inom idrotten som tidigare inte var given, som inte fanns på agendan men som nu fått fäste, säger Sofia B Karlsson, Sakansvarig jämställdhet och inkludering på RF.

Sofia B. Karlsson ansvarig sakansvarig för jämställdhet och inkludering på Riksidrottsförbundet/SISU.

Det har gått elva år sedan fotbollsspelaren Anton Hysén gick ut och berättade om sin sexuella läggning.
Det var en viktig röst som blåste nytt liv i frågan, säger Sofia B Karlsson.
Utvecklingen har gått framåt, betydligt mer finns att göra.
– Jag kommer ihåg en löpsedel på Metro i anslutning till Antons tillkännagivande. Den löd: ”Hur många bögar finns det i allsvenskan?”. Då trodde många möjligen att fler skulle våga ta steget och komma ut, men det har inte riktigt skett. Det är dock ingen slump, eller heller förvånande. För att fler ska komma ut behöver vi jobba ännu mer aktivt med frågorna, då kommer fler att känna sig trygga nog att vara öppna med vem de är och identifierar sig som. Inom damidrotten är betydligt fler öppna med sin sexuella läggning. Jag tror det till stor del hänger ihop med en tystnadskultur som fortfarande finns kvar på den manliga sidan, menar Sofia.
– Tidigare var det möjligen lite för stort fokus på individen. Vi måste se det i ett större perspektiv. Föreningar, styrelser, ledare, tränare, föräldrar, vi inom RF, vi kan alla bli ytterligare bättre för att tillsammans verka för en inkluderande miljö där alla känner sig välkomna. Ansvaret behöver ligga på de som har mest informell och formell makt.

Sofia betonar också vikten av så kallade vittnesmål.
– Det är så oerhört viktigt att hbtq-personer kliver fram och berättar om sina erfarenheter från idrotten. För 15 år sedan var det inte på något vis givet att prata om detta, utan sågs som en politisk fråga. I dag är det en en självklarhet med arbete för att alla ska ha en plats inom idrottsrörelsen, oavsett kön, sexuell läggning och könsidentitet – något som vi ju också slagit fast i vår gemensamma värdegrund. Det är dock inget som sker med automatik utan kräver ett strategiskt och långsiktigt arbete.
– I sammanhanget har Anton Hyséns statement och att Loui Sands delade erfarenheter av könsdyfori haft stor betydelse. Sedan behöver arbetet tas vidare av de med informella och formell makt inom idrotten, och det har delvis skett. Vi har till exempel sett allsvenska herrspelare bära regnbågsfärgade kaptensbindlar, ett stort antal elitföreningar har tagit plats i Pridetåg och idrottsrörelsen har gått samlad i Stockholm Pride, SHL har haft en egen Pridevecka och så vidare. Det är viktigt att kända profiler och förebilder visar vägen, tar det på allvar och driver på. Inte minst inom herrlagidrotten, som har haft och ibland har starka normer för hur en förväntas vara som kille.
– Jag noterade den första kaptensbindeln i regnbågsfärger och på elitnivå på den manliga sidan 2016, säger Sofia.
Initiativet kom från Johan Jepson, lagkapten i regerande mästarna Kristianstads handbollslag. Denne såg i ett nyhetsprogram att landslaget i handboll blivit HBTQ-ambassadörer och drog i gång ett eget projekt som landade i att 100 bindlar i utmärkande kulörer togs fram. De delades sedan ut till respektive kapten under alla internationella matcher i Champions League som Kristianstad spelade.

Årets inriktning ska förhoppningsvis peka på ett flertal andra goda exempel.
– Vi vill lyfta föreningar som är duktiga på att verka för att inkludera HBTQ-personer i sin verksamhet, som berättar om hur de gjort och gör. Det tror och hoppas vi kan hjälpa och inspirera andra. Dessutom finns det expertis på området som erbjuder utbildning. Hos RFSL kan föreningar genomgå en certifiering i HBTQ, vilken exempelvis Östersunds FK och Kiruna IF Hockey genomgått.  
– Sedan erbjuder våra distriktsförbund olika typer av hjälp vid behov, vid frågor och funderingar. Även vi på RF kan bistå med kunskapshöjning för SF och distrikt.
Några har kommit länge än andra och gjort praktik av sin kunskap.
– Skateboardförbundet arbetar väldigt mycket med att skapa en inkluderande miljö för alla och har bland annat Queerskate. Basketbollförbundet är ett annat exempel på förbund som gjort starka insatser. Förbundet har varit bra på att lyssna in olika erfarenheter och sedan försökt anpassa verksamheten för att minska skav och hinder i idrottsutövandet för hbtq-personer.  Beroende på historik och kultur finns det andra förbund som inte kommit lika långt.
– Det handlar framför allt om prioriteringar och om en vilja att göra verkstad av värdegrunden. Alla kan bidra framåt till att idrotten är för alla.
Det börjar med att bestämma sig för vilken idrott vi vill ha i framtiden och sedan bryta ned visionen i handling, säger Sofia.

Nominera Årets Idrottsförening här. 

Fakta: Kriteriet för Årets Idrottsförening 2023:

Årets idrottsförening är en förening som lyfter hbtq-frågor för att alla, oavsett sexuell läggning och könsidentitet eller könsuttryck, ska ha en självklar plats i föreningen. 
En förening som på organisatorisk nivå, med bakgrund i den egna värdegrunden, vidtagit åtgärder och aktivt arbetar med hbtq-frågor för att alla ska känna sig välkomna, kunna delta och påverka sin idrott.

Verksamheten ska sträva efter att uppnå idrottsrörelsens vision
”Svensk idrott – världens bästa” och följa idrottens värdegrund (Glädje och gemenskap, Demokrati och delaktighet, 
Allas rätt att vara med och Rent spel).

  

Fakta; Tidigare vinnare Årets Idrottsförening:

2018: Luleå Hockey (jämställdhet).

2019: Narva Boxningsklubb (senioridrott).

2020: Jönköping Curlingklubb (paraidrott).

2021: Julle United, Gymnastik (demokrati & delaktighet). 

2022: Bodens BK, Fotboll (rasism och vithetsnormer)