Idrott hela livet ut - temat för Årets Idrottsförening

fredag 15 september 2023

Sedan 2018 har Folkspel och Riksidrottsförbundet utsett Årets Idrottsförening. Den här gången är temat Idrott65+.
-Vi lever i en värld där vi blir allt äldre och äldre. Att många av dem idrottar är inget nytt. Däremot behöver vi utveckla nya aktiviteter och anpassa redan befintliga, så att fler kan och vill delta, säger Aila Ibanez Mengüc, sakkunnig på RF.

anstalld-riksidrottsforbundet-folkspel-819x427.jpg

Samarbetsprojektet och Årets tema för Idrottsföreningen

Årets Idrottsförening är ett samarbete mellan Folkspel/Årets Eldsjäl och Riksidrottsförbundet, där vinnaren till våren presenteras på Årets Eldsjäls galakväll. Kategorin byter tema varje år, baserat på viktiga områden som idrotten behöver jobba med och lyfta upp.
2023/2024 handlar det om en äldre målgrupp som hela tiden ökar i antal och där behovet av fysiska aktiviteter och social samvaro blir allt större.

Idrott för äldre - En positiv utveckling

Sedan 2020 arbetar RF med stöd av staten aktivt med att synliggöra målgrupp och utveckla verksamhet för den äldre generationen. Fler än två miljoner människor i vårt land är 65 år eller äldre. Idrottsrörelsen bidrar tillsammans med ett antal olika instanser till en positiv utveckling då det handlar om fysiska aktiviteten hos äldre och bidrar dessutom till att fler äldre blir en del av gemenskap och har roligt med andra. Det i sin tur ger möjligheter till en bättre livskvalitet för 20 procent av hela vår befolkning samt inte minst stora samhällsbesparingar i form av minskade sjukvårdskostnader.

Aila Ibanez Mengüc om Årets Eldsjäl

Aila Ibanez Mengüc:
– Att finnas med som kategori i Årets Eldsjäl är ett jättebra sätt att öka medvetenheten om målgruppen ytterligare. En förening tittar på en annan och inser att ”så kan ju vi också göra” eller en person som känner ”det där, det vill jag också vara med på".'

 

Innovation och anpassning inom Idrotten

Det senaste årens arbete har till stor del handlat om att utveckla verksamheter, att starta nya projekt i syfte att inspirera, att locka fler och att medverka till anpassningar.
– Det rör tveklöst på sig, händer en mängd saker på såväl förbunds– som föreningsnivå. Vi vill exempelvis bidra till att förenkla för nybörjaren. Likaså att medverka till att man fortsätter i en förbättrad version av en verksamhet, som kanske inte fungerat optimalt, fortsätter Aila och nämner både ett par nya aktiviteter och en anpassning till en befintlig och välkänd utövning.
–  ”Gå-fotboll” och ”Tennis på studs” är aktiviteter som verkligen fungerar för äldre. Andra idrottsaktiviteter kan behöva anpassas och förenklas. Större orienteringskartor gör det exempelvis lättare att läsa, och med stödutrustning kan fler sätta sig i en kanot och ge sig ut och paddla.

Fler aktörer och ökad målgruppsinriktning

Ambitionen är att fler aktörer ska se sig som en idrott även för de som är till åren komna. Låt vara att det redan i dag finns många goda exempel.
– Det finns redan många äldre som spelar bordtennis. Dock inte så många kvinnor, och inte så många nybörjare. Bordtennisförbundet har med sitt koncept ”Halv elva hos oss” sett en ökning av kvinnor och personer som inte tidigare har spelat pingis. I Piteå har man startat Gubbyoga Friidrottsförbundet har tagit fram färdiga träningsprogram som stöd för föreningar och tränare som ska tränar seniorer. Jag vet om en grupp där endast en initialt tog sig runt banan. Efter ett tag med allsidig träning kunde alla göra det. Plötsligt kunde de börja springa igen, något de kanske inte gjort på flera år.

Nominera Årets Idrottsförening för 2024

Nominera Årets Idrottsförening här. 

Kriterier för Årets Idrottsförening 2024:

Årets idrottsförening är en förening som erbjuder regelbundna idrottsaktiviteter för målgruppen 65+. En förening som på organisatorisk nivå aktivt arbetar med att erbjuda ”Idrott hela livet”. Föreningen uppfyller även någon eller flera av dessa kriterier:

  • Föreningen erbjuder utöver idrottsaktiviteter även andra sociala aktiviteter för målgruppen 65+.
  • Aktiviteterna är anpassade för målgruppens förutsättningar för ett långsiktigt deltagande.
  • Föreningen välkomnar nybörjare likväl som mer rutinerade deltagare.

Verksamheten ska sträva efter att uppnå idrottsrörelsens vision
”Svensk idrott – världens bästa” och följa idrottens värdegrund Glädje och gemenskap, Demokrati och delaktighet, Allas rätt att vara med och Rent spel. 

Tidigare vinnare Årets Idrottsförening:

  • 2023: Qviding FIF, Fotboll (Föreningar som aktivt arbetar med hbtq-frågor)
  • 2022: Bodens BK, Fotboll (rasism och vithetsnormer)
  • 2021: Julle United, Gymnastik (demokrati & delaktighet)
  • 2020: Jönköping Curlingklubb (paraidrott)
  • 2019: Narva Boxningsklubb (senioridrott)
  • 2018: Luleå Hockey (jämställdhet)