Bygg för framtiden

torsdag 30 juli 2020

Fler moderna anläggningar som möter våra ungdomars behov. Färre tapp till våra största sporter.
Det är framtida önskemål även från min sida.


Hoppas ni har en – om än något kylslagen – glad sommar. På Folkspel laddar vi för omstart efter semestertider. Eller hemester, som det heter för många detta märkliga år.
Vi är på tårna med våra produkter Bingolotto och Sverigelotten.
Vi laddar med Årets Eldsjäl och Månadens föreningshjältar.
För att skapa ekonomiska förutsättningar för de klubbar och organisationer vi företräder och finns till för. Genom att lyfta fram alla de ideella krafter som gör vårt föreningsliv så unikt och samhällsnyttigt.
För så är det.
Det finns ingen annan rörelse som på motsvarande vis bidrar med så mycket till vårt samhälle.
För att det ska fortgå är det av största vikt med engagemang, utveckling och analyser. 
Har i veckan noterat två artiklar som åtminstone för min del manar till eftertanke.


En intressant debattartikel i Aftonbladet. Företrädare för ett antal specialförbund, tillsammans med en arkitektbyrå, påvisar bristerna på moderna träffpunkter för att främja folkhälsan för inte minst våra barn och ungdomar i samhället.
De möts i dag av slitna hallar som överlevt uppemot 50 år och som inte svarar upp mot vad som skapar inspiration och lust till såväl livsnyttig rörelse som den inkludering ett aktivt föreningsliv innebär.
Med ett projekt som döpts till Framtidens Idrottshall vill de få landets kommunpolitiker att agera för att det skapas tidsenliga hallar och anläggningar, vilka lockar till en aktiv fritid och under trygga former. Länk till hela artikeln. 


I Expressen och på Föreningsliv, som produceras i samarbete med Folkspel – fanns det nyligen en artikel om att föreningsidrottandet till antalet deltagare mattas av oroväckande mycket, inte minst bland de yngsta.
Centrum för idrottsforskning, som analyserat det lokala aktivitetsstödet, säger exempelvis att tappet bland pojkar i i åldern sju till tolv år uppgår till hela 13 procent från 2015 till 2018. Bland flickorna i samma ålderskategori har det backat med nio procent.
Tittar vi på idrott för idrott har åtta av de tio största sporterna en negativ utveckling som ska tas på största allvar.
Under 2008–2018 har rapporterade aktiviteter för flickor och pojkar i åldern 7–20 år inom fotbollen minskat med nio procent.
Motsvarande siffror för ridsport är 35 procent och tennis 22 procent.
Även om vi idag ser att allt fler i högre grad väljer att på egen hand ta sig till gymmet, att ge sig ut och springa och helt enkelt individanpassa sina fysiska aktiviteter, är det självklart en mörk utveckling vi inte får blunda för.


I takt med tiden har vi blivit allt mer upplysta om vilka hälsorelaterade konsekvenser ett ökande stillasittande innebär. Likaså den samhällsfunktion ett vitalt föreningsliv fyller.
I min bok innebär det att vi tillsammans måste få ovan nämnda minustecken att förvandlas till plus – och i förlängningen därmed en ännu bättre folkhälsa.
Tror dessutom att önskemålet om byta ut slitna 50-åringar mot fräscha och mer inbjudande mötesplatser skulle spela en viktig roll i det sammanhanget. Mer om rapporten hittar du här. 

Fortsatt glad sommar.