Det finns mycket vi ska ta med oss från rådande kris

torsdag 09 april 2020

Många branscher, företag och organisationer har det jobbigt i de dagar, veckor och månader vi genomlider. Det är med stor ödmjukhet jag skickar ett tack till stora delar av svenska folket som nyttjar de produkter vi tillhandahåller. Som därmed bidrar till föreningslivet. 

 

Uppsägningar, konkurser, permitteringar personliga tragedier – i spåren av det som händer är det många som drabbas.
Vi på Folkspel är just nu förskonade.
Våra siffror pekar fortsatt uppåt, vilket innebär att det överskott vi generar till föreningslivet ökar.
Det är ett faktum vi självklart ska vara ödmjuka inför.
Jag vill dessutom rikta ett stort och uppriktigt tack till alla de som – uppenbarligen – inser att varje lott som vi står bakom också innebär ett tillskott till landets idrottsklubbar, till livsviktiga organisationer som exempelvis Rädda BarnenStrokeförbundet och PRO (Pensionärernas riksorganisation).
Dessutom vill jag tro att det som sker på sikt för något positivt med sig

 

Plötsligt förstår vi hur viktig vår sjukvård är, vilka underbetalda hjältar det finns därute. Jag hoppas vi kommer ihåg alla dem då detta är över, att vi inser vad vi ska prioritera i det som så populärt kallas välfärd.
Plötsligt inser många vad sysselsättning betyder, vad ett arbete att gå till innebär. Att en inkomst är en förutsättning och hur stor betydelsen är av att ingå i sammanhang.
Plötsligt ökar medvetenheten om vårt föreningsliv, om den rättighet som enligt FN:s barnkonvention säger att alla barn har rätt till en aktiv fritid. Om vi ska lista fem saker som hela tiden dyker upp i konsekvensen av Covid-19 är oron för att möjligheterna till organiserad ungdomsidrott kommer att tvingas till en betydande försämring alltid med i de allmänna diskussionerna.
Det är bra – men ska också stå väldigt högt på agendan framöver.

 

Positivt är också att våra politiker, våra folkvalda, äntligen visar vad deras uppdrag egentligen handlar om. Att göra vårt land så bra för så många som möjligt. Borta är pajkastningen, det primitiva som hellre handlat om vad motparten inte gör, istället för att komma med kreativa lösningar på de problem som vi måste ta itu med.
Att ha olika åsikter är en del av det politiska spelet, men min bestämda uppfattning är att det inte nödvändigtvis måste ske i sandlådan.
Det har våra styrande utan tvekan vuxit ifrån under de tuffa veckor som drabbat oss och resten av världen.

 

Det finns så mycket vi kan ta med oss då vårt samhälle, vår nation, våra medborgare, kan återgå till det vi tidigare tog för givet, men som visat sig vara totalt chanslöst i kampen mot minsta lilla virus.
Jag hoppas att ännu fler förstår vikten av en meningsfull fritid, att vi tar vårt ansvar och verkligen stöttar vår lokala förening i det läge som råder.
Om det handlar om att köpa lotter, bli medlemmar eller att helt enkelt erbjuda sina tjänster i olika sammanhang, spelar ingen roll. Det enda som betyder något är att verksamheten kan fortgå även efter det här och att vi alla gör vårt yttersta för att hjälpa till.

 

Nu har vi en påskhelg framför oss. Den kommer, förhoppningsvis, att präglas av att fler än någonsin firar den i stillhet hemma. En del med de närmaste i familjen, men också utan saknade mor– och farföräldrar, släktingar och vänner.
Vårt ödmjuka bidrag är att söndag 12 april kunna bjuda på tre timmars underhållning i TV 4 och med en förhoppning om att kunna generera ett riktigt stort överskott till föreningslivet, medel jag vet behövs mer än någonsin till de klubbar och organisationer vi finns till för.
Vi ska också skänka många ensamma och äldre många tankar av kärlek.
Vi ska vara starka i vår tro att det kommer att gå över.
Vi ska ta med oss många lärdomar.
Hoppas ni får en så god påsk som tiden tillåter.