Föreningslivet – en given fråga i höst

onsdag 22 juni 2022

Fotbollstjejeri rad.

2022 har vi en höst med val framför oss. För mig är inte frågan om något parti ska ta upp föreningslivet som en högst angelägen fråga, utan vilket som verkligen vågar låta bli.   

Tagit del av en enkät som Riksidrottsförbundet genomfört och som egentligen påvisar det vi är – och varit oroliga för – under en längre period.
Föreningslivet har det tufft. Att den pandemi vi drogs med i ett par års tid inneburit att många lämnat vår största och viktigaste folkrörelse är en konsekvens som kräver hårt arbete i många år framöver, att få inte minst barn– och unga tillbaka i ett sunt föreningsliv är av största vikt.

Det blir, inser jag, dock inte enklare utifrån de existerande förutsättningar som RF:s undersökning visar och som avslöjar att inte minst storstadsmiljöer behöver akut hjälp. Fyra av tio föreningar i större städer och/eller i storstadsnära kommuner har brist på såväl tider som plats.Vad innebär det rent logiskt i ett läge då landets föreningar behöver växa, bli fler, ta tillbaka sina positioner från tiden då vi inte visste innebörden av ordet covid?
Precis.
De får säga nej till nya medlemmar.

Undersökningar pekar på att situationen är bättre för de föreningar som verkar i mindre städer, på landsbygden. Dock ska vi komma ihåg att av hela landets befolkning bor uppemot fyra miljoner i storstäder och storstadsnära kommuner. Inte kan vi förneka, ta rätten för dem, att röra på sig, att skaffa sig goda värderingar, ett hälsosamt beteende, en sund fritid?
Ett riksomfattande problem som uppges i enkäten är dessutom behovet av renoveringar. Av de 5 500 föreningar som svarat på Riksidrottsförbundets enkät uppger över hälften att det finns en omfattande förbättringspotential i fråga om givna förutsättningar.

Det handlar exempelvis om avsaknad av god ventilation, undermåliga omklädningsrum och brist på sociala ytor. Två av tio föreningar svarar att anläggningen/platsen inte upplevs som anpassad för funktionsnedsatta.

Fler exempel:
3 av 10 anger att de önskar mer tid.
3 av 10 önskar mer aktivitetsyta/plats.
3 av 10 håller tillbaka medlemsantal på grund av platsbehov.
2 av 10 anger att anläggningen/platsen inte uppfyller föreningens behov.

Jag håller med och skriver under på det Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson säger i en kommentar till undersökningen. Om vi även fortsatt vill att föreningslivet ska stå för den största samhällsnyttan måste de styrande på alla nivåer inse att föreningslivet behöver hjälp för inte helt förlora fotfästet.
Åtminstone undertecknad har svårt att se det är en valfråga någon vågar bortse från i höst. Det är dags att på riktigt visa att vårt föreningsliv faktiskt är så unikt och betydelsefullt som vi hela tiden hävdar.

Trevlig sommar.