Peng som betalas tillbaka mångdubbelt

fredag 14 augusti 2020

En halv miljard kronor är givetvis en stor summa pengar. Men också en avgörande investering för den framtida folkhälsan.


Då pandemin brutalt slog till mot samhället i våras var regeringen föredömligt snabb med att stödja idrottsrörelsen med en halv miljard för bland annat uteblivna intäkter och inställda arrangemang under april, maj, juni.
Nu vill RF (Riksidrottsförbundet) se samma åtgärd för årets tredje kvartal. I en debattartikel skriver ordförande Björn Eriksson bland annat: 

”Att idrotten kan fortsätta vara den kraft i samhället som vi är och har varit är helt avgörande för svenska folkets framtida hälsa. Därför ser vi med oro på hur krisen drabbar de mest utsatta. I segregerade områden och områden som redan är utsatta riskerar pandemin sätta sina spår extra tydligt.Det viktigaste kravet från RF är att regeringen förlänger det ekonomiska stödet med ytterligare 500 miljoner.”

Björn Eriksson, ordförande RF

 

Jag skriver under på varenda ord. Det finns ingen större samhällsnytta än det som föreningslivet bidrar med.


RF-Eriksson uttrycker dessutom en oro över att vi kan komma att få se rejält höjda avgifter i föreningslivet då det i ett läge helt enkelt kan komma att handla om den enskilda klubbens överlevnad.
Ett sådan konsekvens skulle givetvis slå hårt mot väldigt många som redan i dag lever på marginalerna. I förlängningen skulle det drabba barn och vara oerhört negativt för folkhälsan hos den unga generationen. Detta då vi under en länge tid propagerat för ökad rörlighet och mindre stillasittande.
Den halva miljard som efterfrågas i ett nytt stödpaket kommer att betalas tillbaka mångdubbelt till samhället.


Det är också för att ge föreningslivet växtkraft och göra Sverige bättre som vi på ideella Folkspel finns till genom att hela vårt överskott går tillbaka till våra medlemmar. Sedan starten 1991 närmar sig den totala summan 17 miljarder.
Vårt tunga draglok är naturligtvis BingoLotto, som avslutade säsongen 2019/2020 på ett fantastiskt vis.
Det handlade givetvis om ett fantastiskt program innehållande spänning, vinnare, underhållning och ett suveränt programledarskap av Lotta Engberg. Men jag vill också tro att omsorgen om vårt föreningsliv spelade in då vi vecka efter vecka ökade vår försäljning och uppnådde siffror som var de bästa på 15 år. Att det, via nyttjande av våra lotterier, BingoLotto och Sverigelotten, fanns en stor medvetenhet i att stödja sina lokala föreningar i ett mycket utsatt läge med inställda cuper, lopp, tävlingar, matcher och andra inkomstbringande arrangemang.


Föregående verksamhetsår landade vårt överskott till föreningarna på 189 miljoner. Nu kommer det att bli en bra bit över 200 miljoner.
Jag vet att det för många klubbar och organisationer är väldigt viktiga tillskott till den vardagliga verksamheten.
Om en dryg vecka (söndag 23 augusti) drar vi igång nästa säsong av BingoLotto.
Lotta får sällskap i programledarrollen av Stefan Odelberg, vi kommer att möta nya glada vinnare, presentera heta artister och få uppleva en och annan överraskning.
Dessutom – och framförallt – bidra till det viktigaste vi har inte minst i svåra coronatider, föreningslivet.


Trevlig helg.